บรรยากาศงานและบทสัมภาษณ์จากงาน International Open Data Day 2018

เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลถูกนำไปต่อยอดได้ง่าย ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยจะมีการประกาศชุดข้อมูลเปิดที่มีคุณภาพสูง (High Value Data set) ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในการนำไปต่อยอดในมิติอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการเปิดข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงแบบอัตโนมัติมากขึ้น

ข้อมูลสาธารณะเหล่านี้ล้วนเป็นสมบัติของประเทศที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้งานสร้างประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ ซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลนั้นจะเชื่อมโยงให้รัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยไปด้วยกัน

และทั้งหมดนี้รับชมกันได้ใน HighLight จากงาน International Open Data Day 2018 ก้าวทันยุคด้วย Data Science และ Opendata

ดาวน์โหลดชุดข้อมูลเปิดภาครัฐได้ที่ https://data.go.th/