พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศปี ๒๕๖๒

ล่าสุดพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช) เมื่อสัปดาห์ก่อน กำลังเข้าสู่กระบวนการสุดท้าย ก่อนที่จะลงในราชกิจจานุเบกษา ถ้าท่านใดต้องการอ่านข้อความสุดท้ายที่จะออกมา สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้

http://web.senate.go.th/bill/bk_data/503-3.pdf
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ (อาจจะเรียกชื่อเล่นว่า พรบ รัฐบาลดิจิทัล หรือ Digital Government Act

http://www.mdes.go.th/assets/portals/1/files/CyberSecurity.pdf
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

http://www.mdes.go.th/assets/portals/1/files/DataPrivacy%20.pdf
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒

ทั้งสามพระราชบัญญัติ ให้ฝ่ายจัดการติดตามการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และกรรมการบริหาร อาจจะต้องจัดวาระพิจารณาผลกระทบจากกฎหมายทั้งสามฉบับ และสิ่งที่บริษัทต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้ทำผิดกฏหมายต่อไป


โดยสามารถอ่านรายละเอียดและวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ได้ตามลิ้งค์ไฟล์ด้านล่าง
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0057.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0020.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF