รางวัลยอดเยี่ยมหมวดการขนส่งและการเดินทาง รุ่นผู้ประกอบการโครงการ MEGA 2017

ViaBus ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมหมวดการขนส่งและการเดินทาง รุ่นผู้ประกอบการ ในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชั่นภาครัฐประจำปี 2560 MEGA 2017