บทสรุป Prototype 2019 และก้าวต่อไป

บทสรุป Prototype 2019 ของทุกด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา, ด้านการท่องเที่ยว, ด้านการส่งเสริมการส่งออกของผู้ประกอบการ SMEs, ด้านงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งใช้เปิดในวันปิดโครงการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ ภายใต้หัวข้อ “ปลุกนวัตกรรมภาครัฐ : จากไอเดียสู่ Big Impact” เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของ Prototype ที่ทำการพัฒนาแล้ว